verktøy og teknikker for salgsprognoser

verktøy og teknikker for salgsprognoserSelgere, salgssjefer, drift direktører og økonomisjefer alle forutse salg. Salg prognoser er basert på tall fra salg historien og kunden teller samt ledernes kunnskap om produkter og markedet. Salgsprognoser er utviklet ved hjelp av spesifikke verktøy hjelp av en rekke teknikker.

Salg Historie

Salg historie er et viktig verktøy i prognosearbeidet. Det er grunnlaget for inventar, bemanning og business ressursplanlegging. Knowing tidligere års salg tillater etablering av baseline, eller utgangspunkt, for å sette mål. Salg historie, analysert med kjennskap til markedet, kunder, industri og prod dukter, er den viktigste indikator på fremtidig salg muligheter.

Open-Model Time-Series Teknikker

Open-modellen tidsserier teknikker innebærer å analysere salg historikk data for mønstre til bruk i salg prognoser. Disse er mønstre i nivå, trender og sesongvariasjoner, kombinert med "støy". Level er salg historien uten trender. Trender er økning eller reduksjon i salg som fortsetter år etter år. Sesongbetont er et mønster av salg av bestemte elementer på bestemte tider av året, for eksempel sjokolade egg i påsken eller varmeovner i tidlig på vinteren. Støy er tilfeldige effekter i salg som ikke har en repeterbar mønster i tidligere salg. Analysere salgshistorikk trender og årsaker til endringer i salget gjør selgerne til å produsere mer nøyaktige prognoser.

Eksponentiell Smoothing

eksponensiell glatting er en salgsprognoser teknikk som sammenlikner en tidligere prognose med faktiske resultater for å få en feil tall for å bruke i nåværende og fremtidige prognoser. For eksempel $ 50. 000 i widget salgsprognoser for sist januar og $ 41 000 i widgets faktisk solgt den måneden gir en eksponentiell glatting faktor, eller feil, negativ $ 9000. Dette tallet er brukt for å få en mer nøyaktig prognose.

Trend

En trend er den oppadgående eller nedadgående bevegelse av tallene i grunnlinjen over tid. Trender tyder på en viss handling er nødvendig, slik som å sikre tilstrekkelig beholdning er bestilt og nok shipping ansatte er til stede for høy omsetning måneder, eller flere salgs-og markedsføring er nødvendig for lavere salg måneder. Trender er viktige prognoser verktøy for planlegging og forberedelser.

Excel

Excel er en regnskapsmessig regnearkprogram som lar brukerne organisere salgshistorikk data for prognoser. Kundelister, er selgere lister, produkter, og salget historie etter år og måned organisert i Excel i å vise salgstall, analysere trender og prosjektet fremtidig salg for å forberede inventar, bemanning og leveringsmåte. Excel har mange funksjoner viktig for salgsprognoser, som pivottabellersnitt verktøy og grafer

6321759199.pdf 6321759264.pdf 6321759270.pdf

Andre artikkelen

 • trykkluft montering typer
 • coil svingete metoder
 • hjemmelaget solenergi panel planer
 • Washington State taket byggeforskrifter
 • byggeforskrifter for gasspeiser
 • damprom ulemper
 • Slik crimp ståltau
 • Hvordan kan jeg beregne spenn på en ridgepole?
 • hvordan lim uretan
 • elektriske byggeforskrifter i La Jolla, California
 •