Specifikationer for et Client Server Network

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

Sekventielle og parallelle servere

En sekventiel server standser polling for at håndtere en forespørgsel, f.eks. i kommandolinjeprogrammet. En parallel server initierer en separat tråd til at håndtere denne anmodning, så polling er uafbrudt.

Statsløse og statslige forbindelser

En simpel HTML-side, der returnerer HTML-kode uden at holde nogen statsinformation, er et eksempel på en statsløs forbindelse. En HTML-side for shopping udtjekning, der gemmer sessionsoplysninger i form af cookies, http GET / POST-variabler eller URL-forespørgselsstreng er et eksempel på en stateful-forbindelse.

Multitieret arkitektur

En webtjeneste, der returnerer database resultater I en HTML-side er et eksempel på en multitieret klientservermodel. Browseren til webserveren udgør den første tier. Webserveren til databaseserveren udgør det andet niveau.

Alternativer til klientserver

Disse omfatter samarbejdende servere, hvor servere kalder hinanden inden for samme tjeneste, som f.eks. Proxyservere, hvor en central proxy-processor formidler mellem flere klienter og servere; webapplets, hvor kode hentes og køres på klientsiden; og peer-to-peer-netværk, hvor processorer sender henvendelser til hinanden som ensartede servicehåndterere.

Protokoller

Klientservernetværket indeholder fire lag klientserverprotokoller inden for de syv lag af OSI System Interconnection) Model: Protokol (OSI Layer), Ethernet (Fysisk og Data Link), IP / IPX (Netværk), TCP / SPX (Transport) og HTTP / SMTP / DNS / Telnet / FTP (Session, Præsentation og Application) Et klient-server netværk består af en central processor, der afstemmer for klientanmodninger. Det håndterer anmodningen i en tjeneste og derefter og returnerer et svar.