Sådan aktiveres Wake on LAN

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

1.

Naviger til din computers boot-menu. Startmenuen findes ved at genstarte din computer og trykke på den relevante F-tast, normalt F8-tasten, før Windows-logoet vises.

2.

Vælg 'Advanced Power Management' og tryk på 'Enter' -tasten. Tænd for 'Tænd for PCI-enheder' eller 'Fortsæt med MAC LAN' . Din computers fabrikant vil påvirke det specifikke navn for den relevante mulighed.

3.

Afslut startmenuen ved at trykke på 'OK'. Din computer vil afslutte opstart, og Wake on LAN er nu aktiveret og klar til brug.

Tips og advarsler

  • Eventuelle ændringer i opstartsindstillingerne er reversible af Tryk på knappen 'Reset to Defaults' i opstartsmenuen.
  • Wake on LAN er en sætning, der bruges til at beskrive en proces, hvormed computere slukkes eksternt. Et Wake on LAN udføres, når en computer på et bestemt netværk sender et signal til en anden computer på samme netværk, der får det til at tænde. For at kunne bruge Wake on LAN skal den først aktiveres eller aktiveres på målcomputeren. Aktivering af processen på målcomputeren sætter den op for at modtage Wake on LAN-signalet, som ordrer det til at starte. Aktivering af Wake on LAN sker via mål PC'ens opstartsmenu.