Sådan beregnes netmask fra IP-rækkevidde

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

1.

Skriv den første IP-adresse og den sidste IP-adresse i området.IP-adresser er skrevet i 'prik decimal 'notation; de er fire tal mellem 0 og 255 adskilt af perioder. I dette eksempel skal du antage, at de første og sidste IP-adresser er 11.22.33.44 og 11.22.33.55.

2.

Skriv den første del af den første IP-adresse - den første octet - i den videnskabelige regnemaskine.Hvis den første IP-adresse er 11.22.33.44, skal du skrive '11' i regnemaskinen.

3.

Brug kalkulatoren til at konvertere tallet fra decimal til binært.For eksempel bliver 11 i decimal konverteret til 1011 i binær

4.

Indsæt det binære tal med ledende nuler, så det nye binære tal er nøjagtigt 8 cifre langt.Hvis regnemaskinen viser 1011 i binær, skriv den som 00001011.

5.

Konverter de resterende tre oketter af den første IP-adresse fra decimaltal til binært, padding dem til 8 cifre.Hvis de sidste tre oktetter af den første adresse er 22, 33 og 44, skal du skrive disse som henholdsvis 00010110, 00100001 og 00101100.

6.

Konverter alle fire oktetter fra den sidste IP adresse fra decimal til binær.Hvis du bruger 11.22.33.55 som den sidste IP-adresse, skal du skrive disse oktetter som henholdsvis 00001011, 00010110, 00100001 og 00110111 .

Skriv de to IP-adresser i binær form, så den sidste IP-adresse er justeret under den første IP-adresse. Brug perioder til at adskille oktetterne fra hinanden.I eksemplet ved hjælp af 11.22.33.44 og 11.22.33.55 skriv:00001011.00010110.00100001.00101100

00001011.00010110.00100001.00110111

8.

Sammenlign de to første cifre i venstre kolonne. Hvis disse to cifre er de samme, skal du så flytte en kolonne til højre, indtil du finder en kolonne, hvor de to cifre ikke er de samme.

9.

Mærk kolonnen ved som de to cifre er ikke de samme. Denne kolonne hedder 'netværksværtsgrænse'.Ved hjælp af eksemplet 11.22.33.44 og 11.22.33.55 vises netværtsværtsgrænsen efter det 27. ciffer . Grænsen er vist nedenfor som et rum:00001011.00010110.00100001.001 01100

00001011.00010110.00100001.001 10111

10.

Start i den øverste kolonne, skriv en række '1' cifre i en ny linje, der er justeret under de to binære IP-adresser.Hvis du følger eksemplet, begynder med at skrive:00001011.00010110.00100001.00101100

00001011.00010110.00100001.00110111

11111111.11111111. 11111111.

Stop med at skrive '1' cifre på netværtsværtsgrænsen og begynd at skrive '0' cifre i stedet.Dine numre skal se sådan ud:00001011.00010110.00100001.00101100

00001011.00010110.00100001.00110111

11111111.11111111.11111111.1110

12.

Fortsæt med at skrive '0' cifre, indtil alle 32 cifre er regnet.Din færdige linjer vil ligne følgende:00001011.00010110.00100001.00101100
00001011.00010110.00100001.00110111

11111111.11111111.11111111.11100000

13.

Rundt det binære nummer på den sidste linje - det er netmasken.

br />


I dette eksempel er netmasken:

11111111.11111111.11111111.11100000

14.

Konverter hver af netmaskernes oktetter fra binær til decimal.Hvis du følger dette eksempel, er din netmaske:

255.255. 255.224

Tips og advarsler

  • Der findes mange gratis softwareprogrammer, der beregner subnetmasker fra IP-adresser.
  • En IP-adresse rækkevidde kan dækkes af mere end en undernetmaske. Der er ingen måde at finde den 'ideelle' netmaske med en række adresser.
  • Internettrafik sendes som en serie af internetprotokol eller IP-pakker. IP-pakker indeholder en destinationsadresse, som routere bruger for at bestemme, hvor de skal sende pakkerne. Fordi der er mere end 4 mia. Mulige IP-adresser, er det upraktisk for en router at holde styr på, hvordan man håndterer pakker adresseret til enhver mulig IP-adresse. I stedet bruger routere den klasseløse interdomæne-routing eller CIDR-systemet, et system, hvori grupper af sammenhængende IP-adresser håndteres som en håndterbar enhed. En netmaske identificerer det CIDR-undernet, som en IP-adresse tilhører.