Sådan tilsluttes et eksternt modem til en computer

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

1.

Find netværksindgangene på bagsiden af ​​din computer. Der vil være to - en til bredbånd og en til opkaldsforbindelser. De vil være identiske i form, men bredbåndsindgangen vil være lidt større end opkaldsindgangen.

2.

Slut den ene ende af dit dataoverførselsledning til den korrekte indgang . Hvis du bruger en bredbåndsforbindelse til internettet, skal et Ethernet-kabel blive tilsluttet til bredbåndsnetværksindgangen. Hvis du bruger en opkaldsforbindelse til internettet, skal en almindelig telefonledning blive tilsluttet til indgangen til opkaldsforbindelse. < /p>

3.

Plug den anden ende af dit dataoverførselskabel til udgangen på bagsiden af ​​dit ydre modem. Dit udvendige modem er nu korrekt forbundet til din computer.

Alle computere har to forskellige typer netværksindgange installeret på deres tilfælde - et input til en opkaldsforbindelse og en til en bredbåndsinternetforbindelse. Hvis du tilslutter et eksternt (også kaldet 'eksternt') modem til din computer, hvilken indgang du vil bruge, afhænger af hvilken type modem du bruger. Den type kabel, du bruger, afhænger også af typen af forbindelse.