Fordele og ulemper ved ringtopologi

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

  Ringtopologi er det udtryk, der bruges til at beskrive, hvordan et computernetværk er konfigureret. En enhed er forbundet til den næste, der danner en ringform, og informationen sendes en vej rundt om ringen, indtil den når sin destination. Væg fordelene og ulemperne ved denne topologi for at afgøre, om det opfylder dine netværksbehov over de andre tilgængelige topologier.

Pålidelighed

En ringtopologi anses for at være meget pålidelig. På grund af oplysninger, der sendes rundt om en ring, er det lettere at håndtere end en bustopologi. Bus topologier bruger en stor rygrad til at sende information til alle enheder på rygraden, uanset om denne enhed har bedt om oplysningerne eller ej. I en stjernetopologi er alle enheder tilsluttet et enkelt netværksudstyr. En ringtopologi håndterer en tungere belastning end en stjernetopologi, fordi hver enhed er tilsluttet til en anden, og informationsbelastningen spredes mellem enheder, i stedet for at samle sig i et enkelt netværksudstyr.

Opsætning

Due Til en ringtopologis simplistiske karakter er det ikke svært at indstille en op. Ligesom en ring af mennesker, der holder hænder, forbinder hver enhed med den næste. Alt, hvad der er brug for, er at enhederne skal tilsluttes, og kablerne skal køres mellem hver enhed.

Udvidelighed

Selvom det er nemt at tilføje enheder til en ringtopologi, vil udvidelsen medføre, at hele netværket går ned. Tilføjelse af en enhed er normalt så simpelt som at afbryde to enheder i ringen og tilslutte de to enheder til den tredje. Mens enhederne er afbrudt, ophører hele netværket. Oplysningerne, der sendes rundt om ringen, stopper ved afbrydelsen og kan ikke fortsætte rundt om ringen.

Netværksfejl

Hvis et kabel eller en enhed i en ringtopologi fejler, får det hele netværket til at fejle . Forestil dig en ring af mennesker med hænder; en person klemmer nestpersonens hånd, og den person klemmer den næste osv. Hvis to personer holder op med at holde hænder, kan håndklemmen ikke overføres til den næste person.

Fejlfinding

Fejlfinding af en ring topologi er ret simpelt. Når en enhed eller et kabel ophører med at fungere, er informationen ikke længere i stand til at rejse forbi den pågældende enhed. Generelt vil du finde ud af, hvor oplysningerne stopper, og det vil identificere hvilken enhed eller kabel, hvorfra problemerne opstår.